Työsuojelu

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tukea henkilöstön työhyvinvoinnin toteutumista. Työsuojelun tehtäviin kuuluu laaja skaala kokonaisuuksia sisäilmaongelmista yksittäisten työyhteisöjen ja työntekijöiden ristiriitatilanteisiin. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta korostuu hyvien ja toimivien työolojen merkitys pedagogisen työn toteuttamisen kannalta.Liisa Lattu 

VARE työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu

09 310 238 55

liisa.lattu@hel.fi


Mikko Vainikka

VARE esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu


mikko.vainikka@hel.fi


Kaisa Viitanen

VARE esihenkilöiden 1. varatyösuojeluvaltuutettu


kaisa.viitanen@hel.fi


Miia Vänskä

VARE työntekijöiden  varatyösuojeluvaltuutettu

09 310 294 34

miia.vanska@hel.fi


Markus Ropponen

VARE esihenkilöiden 2. varatyösuojeluvaltuutettu

09 310 739 21

markus.ropponen@hel.fi