OAJ ja VOL valtuutetut

OAJ ja VOL valtuutetut

OAJ valtuutetut

Jäsenten valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä.

Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa. Valtuuston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kolmella opiskelijayhdistyksen ja yhdellä senioriyhdistyksen edustajalla.

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudeksi.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Helsingin valtuutetut

 • Anna Laakkonen
 • Laura Lahin
 • Liisa Lattu
 • Aleksi Vehmassalo
 • Elina Wallin


VOL valtuutetut

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton ylin päättävä elin on valtuusto. Valtuuston jäsenet valitaan vaalilla nelivuotiskaudeksi. Valtuusto linjaa ja päättää varhaiskasvatuksen opettajille tärkeistä asioista sekä valvoo heidän edunvalvontaa. Yhdistykset tekevät esitykset jäsenistä Varhaiskasvatuksen opettajaliiton hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi.

VOL:n hallitus

 • Anna Laakkonen, varsinainen jäsen

Helsingin vaalipiirin valtuutetut

 • Jerkka Laakkonen
 • Laura Lahin
 • Liisa Lattu
 • Ari-Jukka Luhtavaara
 • Aleksi Vehmassalo