Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry

Edunvalvojasi Helsingissä

Helvot ry valvoo helsinkiläisten varhaiskasvatuksen opettajien etuja. Helsingin varhaiskasvatuksen opettajilla on noin 1500 jäsentä. Yhdistyksen jäseniä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat sekä muissa varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä toimivat.

Yhdistyksen tavoitteena on valvoa jäsentensä työn teon edellytyksiä, työhyvinvointia ja palkkakehitystä. Yhdistyksen edunvalvontatyö on pitkäjänteistä ja vastuullista, ja sitä tehdään vuorovaikutuksessa eri opetus- ja kasvatusalan toimijoiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Helvot toimii myös tiiviissä yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa.


Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL:n sekä OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenjärjestö.